May 22, 2009

Avgifter

 

Avgifterna nedan gäller för 2017 och inkluderar.

Alla klubbavgifter ska betalas till vårat PlusGirokonto
PG 32 21 09 – 0 (Bujinkan Kaigozan Dojo IF). Glöm inte skriva meddelande vad betalningen gäller, t ex “Nisse Svensson, medlemskap och träningsavgift våren 2013”. Om du betalar från ditt eget bankkonto behöver du inte skriva ditt namn, bara om betalningen avser någon annan.

Medlemsavgifter 2017

Kaigōzan dōjō – 100 kr

Alla utövare ska vara medlemmar i Kaigōzan dōjō. Den gäller kalenderår (från nu till årets slut). Denna avgift täcker försäkringar och medlemskap genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Om du har ett träningsuppehåll och vill komma tillbaka och träna senare så vore det väldans sjysst av dig att fortsätta stödja klubben även om du inte tränar aktivt just nu.

Bujinkan Honbu Dōjō Japan – 2000 JPY

Alla som är graderade skall också vara medlemmar in Honbu Dōjō Japan, medlemsavgiften är 2000 JPY (ca 180 kr beroende på kurs). Förbeställ det gula medlemskortet direkt av Mats, observera att det ska vara Japanska Yen och inte svenska kronor! Medlemskapet ska sedan förnyas varje år. Detta kort gör att du är medlem i Bujinkan Dōjō Japan och kan åka och träna i Japan eller annan Bujinkanklubb. Det finns en mängd växlingskontor i city, även Solna Centrum.

Träningsavgift 2017

Alla som tränar ska betala träningsavgiften i förskott! Träningsavgiften gäller alla schemalagda träningar. Pengarna går till hyra, försäkringar, hemsida, och andra löpande utgifter. Ingen lyfter lön hos oss, till och med instruktörerna betalar träningsavgifterna. Man kan betala årsavgift eller dela upp den per termin.

Alt. 1 – Årsavgift – 3 500 kr

3 500 kr inkluderar träningsavgift för hela året och medlemskap i Kaigōzan dōjō.
Kontakta Mats om du vill ha faktura eller kvitto för att få friskvårdsersättning t ex.
Medlemsavgift Bujinkan Honbu Dōjō Japan ingår ej!

Alt. 2 – Dela upp betalning i Terminsavgifter

Här ingår alla schemalagda träningar under terminen.

Vårterminen (Januari – Maj)
1 800 kr (glöm inte medlemsavgift, se ovan).

Sommarterminen (Jun – Aug)
800 kr (glöm inte medlemsavgift, se ovan).

Höstterminen (Aug – Dec)
1 800 kr (glöm inte medlemsavgift, se ovan).

* Medlemsavgift är 100 kr per kalender år och betalas in endast en gång per år (första betalningen), se ovan!
Medlemsavgift Honbu dojo Japan är 2000 JPY eller 200 kr per kalender år, och ska betalas kontant till Mats.

Alt. 3 – Engångsavgift – 100 kr
Ska betalas kontant direkt till instruktören.

 

Sponsring

Om du vill sponsra klubben så är vi givetvis tacksamma. Använd samma kontonummer som ovan, och skriv “sponsring” som meddelande. Vi bjuder på en reklambanner på hemsidan som tack.