Skip to content

道場訓

  1. att veta att tålmodighet kommer först
  2. att veta att människans väg föds ur rättvisa
  3. att ta avstånd från girighet, lättja och egensinne
  4. att erkänna vemod och oro som naturligt, och att eftersträva det orubbliga hjärtat
  5. att inte avvika från lojaliteten och den broderliga kärlekens väg, och att alltid utforska djupare in i budons hjärta

Att följa denna dessa fem punkter ovan är Dojons lag.

詞韻波羅密大光明


SHIKIN HARAMITSU DAIKOMYŌ: Varje ögonblick är heligt och kan bringa nyckeln till den universella upplysning vi söker.

Dessa Ord inleder all träning och är en ceremoniell hälsning som skall tas på fullaste allvar och koncentrationen skall vara maximal. Översättningen ovan är en enkel tolkning av innebörden och inte en översättning. Det går inte att göra en enkel översättning, läs nedan för att mer förstå innebörden.

詞韻 SHIKIN är är förnimmelse och harmonin som uppfattas av hjärtat när man förenar två motpoler in/yō (yin/yang). Det är också ett Buddhistisk ord som förstärker det man säger. Det sägs att ordet SHIKIN innehåller fyra kvalitéer vi bör sträva efter att uppnå;

1. Ett medlidsamt hjärta som uttrycker kärlek för allting
2. Ett ärligt hjärta som följer den rätta vägen
3. Ett öppet hjärta som följer naturen
4. Ett målmedvetet hjärta som är engagerad i alla uppgifter

”Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.” Från Tomas Tranströmers ”Preludier”.

Hatsumi Sensei menar att detta Shikin föder positivitet och pålitlighet hos oss.

波羅密 HARAMITSU har en buddhistisk ursprung (paramita på Sanskrit). Det refererar vanligtvis till träningen som leder till nirvana, en buddhas upplysning, vilket är ett permanent tillstånd av spirituellt uppvaknande som överbryggar gränsen mellan liv och död. Idén bakom de sex paramita är; frihet från en missunnsam hållning, smärta och avundsjuka och de bygger upp tålamod i förhållande till omvärlden.

六波羅蜜 ROPPARAMITSU (ROKU HARAMITSU). Inom buddhismen finns det sex paramita genom vilka man uppnår upplysning.

1. 布施波羅蜜 FUSE HARAMITSU (dana paramita) – Generositet och barmhärtighet
2. 自戒波羅蜜 JIKAI HARAMITSU (shita paramita) – Civilkurage och mod
3. 忍辱波羅蜜 NINNIKU HARAMITSU (kshanti paramita) – Tålamod och tolerans
4. 精進波羅蜜 SHOJIN HARAMITSU (virya paramita) – Energi och ansträngning
5. 禪定波羅蜜 ZENJO HARAMITSU (dhyana paramita) – Meditation och uppvaknande
6. 智慧波羅蜜 CHIE HARAMITSU (prajna paramita) – Intuitiv direkt visdom

Hatsumi Sensei påpekar att detta Haramitsu fostrar uppriktighet, lojalitet, mod och trohet hos oss.

大光明 DAIKŌMYŌ betyder ordagrant det stora starka ljuset och symboliserar skenet av ens goda hjärta. Det är upplysningen från vårt undermedvetna, till vårt mentala medvetande och beskrivs som; ljuset från ditt hjärta. Inom buddhismen är det ljuset av buddha. Upplysningen kan komma när som helst som en blixt ifrån klar himmel, därefter klappar vi händerna för att symbolisera denna blixt.

Hatsumi Sensei menar att Daikōmyō får oss att respektera varandra oberoende av ras, religion, åsikter eller kön. Det föder förståelse hos oss.

武者信条

Vart än jag går, är alla lite säkrare när jag är där.
Var än jag är, har den i nöd en vän.
När jag återvänder hem, är alla glada för att jag är där.

Krigarens trosbekännelse av Robert L. Humphrey

Leave a Reply