Hoppa till innehåll

鍾馗 SHOKI: Kaigozan’s Beskyddande Krigare

"Demons stay away! Shoki is on guard in emptiness!" - Yamaoka Tesshu
“Demons stay away! Shoki is on guard in emptiness!” – Yamaoka Tesshu

Shoki: Kaigozan’s Beskyddande Krigare, även känd som 鍾馗 Zhong Kui i Kina, är en legendarisk figur i både kinesisk och japansk folklore. Han är känd som en demonutdrivare och beskyddare mot onda andar. Ursprungligen från kinesisk mytologi, blev Shoki berömd för sin förmåga att jaga bort demoner och skydda människor. Under Tangdynastin (618–907 e.Kr.) i Kina blev han en symbol för skydd och säkerhet.

Shoki i Japan

Shoki introducerades i Japan under Heian-perioden (794–1185 e.Kr.) och blev snabbt en del av japansk folklore. I Japan är han känd som Shōki-sama och är ofta avbildad som en stor och skrämmande figur som jagar bort demoner. Shoki har särskilt framträdande under Boys’ Day (Kodomo no Hi, Barnens dag) den 5 maj, där hans bild tros skydda barn från sjukdomar och olyckor. Japanska avbildningar av Shoki är kända för deras kraftfulla och uttrycksfulla stil.

Yamaoka Tesshu: Konstnären och Krigaren

Yamaoka Tesshu (1836–1888) var en framstående japansk svärdsmästare, kalligraf och statsman. Han är känd för sina bidrag till kampkonstens värld, särskilt inom kendo och iaido, och för sin filosofi om samurajens väg (Bushido). Tesshus konstverk, inklusive hans stiliserade bilder av Shoki, är kända för deras kraftfulla uttryck och starka estetiska drag. Hans verk av Shoki betonar krigarens beslutsamhet och skyddande natur, vilket perfekt kompletterar kampkonstens värderingar.

Robert L. Humphrey: Krigarens Filosof

Robert L. Humphrey
Robert L. Humphrey

Robert L. Humphrey (1923–1997) var en amerikansk krigsveteran, professor och författare. Han tjänstgjorde som marinsoldat under andra världskriget och Koreakriget. Efter sin militära tjänstgöring studerade han vid Harvard University och blev en ledande figur inom konfliktlösning och ledarskap. Humphrey är mest känd för sin “Life Value Theory” och hans “Krigarens Trosbekännelse”, som betonar universella värden som skydd, medkänsla och gemenskap.

Krigarens Trosbekännelse

Humphreys “Krigarens Trosbekännelse” är ett kraftfullt och inspirerande uttalande:

“Vart än jag går, är alla lite säkrare när jag är där. Vart än jag är, har den i nöd en vän. När jag återvänder hem, är alla glada att jag är där.”

Robert L. Humphrey

Denna trosbekännelse betonar tre centrala aspekter av en krigares liv och filosofi: skydd, medkänsla och gemenskap. Det speglar en krigares ansvar att skapa trygghet, erbjuda hjälp och sprida glädje.

Kaigozan Dojo: En Harmonisk Kombination av Traditioner

Kaigozan Dojo har i trettio år använt Shoki som sin maskot, tillsammans med Humphreys “Krigarens Trosbekännelse”. Dojon’s värdegrund kombinerar det bästa av östasiatisk tradition och västerländsk filosofi, vilket skapar en unik och inspirerande träningsmiljö.

Symboliken av Shoki i Dojo’n

Shoki representerar beskydd och styrka, och hans bild i dojon skapar en atmosfär av säkerhet och mod. Genom att ha Shokis stiliserade bild av Yamaoka Tesshu med inskriptionen “海郷山” (Kaigōzan), förstärks kopplingen till både japansk kultur och kampkonsttraditioner. Detta konstverk symboliserar krigarens beslutsamhet och skyddande roll.

Integreringen av Humphreys Principer

Humphreys filosofi och trosbekännelse passar perfekt med Shokis symbolik. Krigarens ansvar att skydda andra, vara en vän i nöd och sprida glädje hemma harmoniserar med Shokis beskyddande natur. Det skapar en grund för medlemmarna i Kaigozan Dojo att inte bara träna fysisk styrka, utan också att utveckla moraliska och etiska värderingar.

En Helhetssyn på kampkonst

Genom att kombinera Shoki, Yamaoka Tesshus konst och Robert L. Humphreys filosofi, erbjuder Kaigozan Dojo en holistisk syn på kampkonst. Det handlar om att vara stark och modig, men också om att vara medkännande och rättvis. Dojo’n främjar en livsstil där fysisk träning kombineras med mental och moralisk utveckling.

Trosbekännelsen

Avslutning

Shoki (Demonutdrivaren) och Robert L. Humphreys “Krigarens Trosbekännelse” är kraftfulla symboler som tillsammans skapar en inspirerande och skyddande atmosfär i Kaigozan Dojo. Genom att integrera dessa element förstärker dojo’n sina värderingar om styrka, medkänsla och gemenskap. Denna kombination av östasiatisk tradition och västerländsk filosofi skapar en unik miljö för träning och personlig utveckling, där varje medlem kan växa som både krigare och människa.

Med Shoki som beskyddare och Humphreys ord som vägledning, fortsätter Kaigozan Dojo att vara en plats där säkerhet, vänskap och glädje blomstrar.

Lämna ett svar