Hoppa till innehåll

Vatten Harens år 2023 i Zodiaken

Vatten Harens år 2023

Vatten Harens år 2023 (癸卯 Kibō) är det 40:e året i den 60 åriga Japanska Jikkan Jūnishi cykeln. Haren (兔 Usagi) är det fjärde djuret av tolv stycken i “Eto” (den Japanska Zodiaken). 2022 var det Tigerns år som befann sig i (壬 Mizunoe) det positiva vattnets element, som nu övergår till (癸 Mizunoto) det negativa vattnets element som styrs av Haren.

Vatten Harens år 2023

Människor födda i kaninens år sägs vara konflikträdda och tillbakadragna. De kan beskrivas som kawaii, vilket naturligtvis är ett ”veckotidnings-horoskop”. Klart det finns också Samuraj kaniner. Men jag tänkte inte ställa något horoskop här utan hellre förklara grundkomponenterna i den Japanska Zodiaken.

Sexagesimala cykeln eller de himmelska stammarna och de jordiska grenarna är ett gammalt kinesiskt system för att numrera periodiska fenomen (särskilt tidsperioder). I den kinesiska månkalendern används det för att skapa 60-årscykler. Det används också i Kina för att ange klockslag, och inom astrologin.

Man tror att systemet stammar ända från Shangdynastin (cirka 1766 f.Kr. till 1046 f.Kr.). På kinesiska kallas systemet tiāngān dìzhī 天干地支 eller vanligen bara gānzhī. Systemet används förutom i Kina även i Japan, Korea och Vietnam.

Enligt Nihon Shoki importerades denna kalender år 553 till Japan. Men det dröjde till år 604 då Japan officiellt anammade kalendern och cykeln startade.

Det traditionella sättet att räkna åren är att ange vilket år kejsaren har regerat. Just nu regerar 徳仁 Naruhito som den 126:e Kejsaren, och 2023 är det således 令和五年 Reiwa 5.

De himmelska stammarna

De fem elementen i de himmelska stammarna är 五行 Gogyo (Eld, Jord, Metall, Vatten, Trä och Eld) vilka inte bör förväxlas med 五大 Godai (Jord, Vatten, Eld, Vind och Eter).

Elementen existerar också i två olika stadier, Yin/Yang (In/Yo på Japanska), negativa eller positiva. Tillsammans kallas de tio 十干 Jikkan (de himmelska stammarna). I den Kinesiska mytologin från Shang Dynastin (1600 – 1046 BC) räknades de 10 solarna/dagarna som en vecka. Udda årtal är Yang och jämna årtal Yin.

Varje element har också egenskapen av att nära, förstöra, kontrollera eller förolämpa (se diagrammet till höger). Till exempel

 • Trä när Elden och närs av Vatten (cirkulärt i diagrammet)
 • Trä kontrollerar Jord och förolämpar Metall (pentagram i diagrammet)

五行 Gogyo (De fem faserna)

(木 KI) TRÄ = Dess egenskaper är skönhet, dygd och elegans. Trä representerar skapande kraft och fantasi. Den som är född under detta element kan bli konstnär, författare eller bonde. Trä styr levern och ögonen. Dess färg är grön/blå. Planeten Jupiter associeras med elementet Trä.
甲 KŌ (ki-no-e) Trä med Yang egenskap
乙 OTSU (ki-no-to) Trä med Yin egenskap

(火 HI) ELD = Dess egenskaper är skönhet, lycka och glädje. Eld representerar lidelse och hetta men också klarsynthet. Dess destruktiva sida får inte förringas. Ett element för handlingskraftiga personer. Eld behärskar hjärtat och blodet. Dess färg är röd. Planeten Mars associeras med elementet Eld.
丙 HEI (hi-no-e) Eld med Yang egenskap
丁 TEI (hi-no-to) Eld med Yin egenskap

(土 TSUCHI) JORD = Till egenskaperna hör överflöd, lugn, eftertänksamhet och försiktighet. Jord representerar hårt arbete och realism.. Detta är ett element för affärsmän. Eld styr mjälten och munnen. Dess färg är gul. Planeten Saturnus associeras med elementet Jord.
戊 BO (tsuchi-no-e) Jord med Yang egenskap
己 KI (tsuchi-no-to) Jord med Yin egenskap

(金 KANE) METALL = Dess egenskaper är beslutsamhet och förmåga att uppnå målen men den destruktiva sidan kan leda till uppgivenhet. Metall representerar viljestyrka och envishet. Under dess element finns politiker och jurister. Metall kontrollerar lungorna och huden. Dess färg är vit. Planeten Venus associeras med elementet Metall.
庚 KŌ (ka-no-e) Metall med Yang egenskap
辛 SHIN (ka-no-to) Metall med Yin egenskap

(水 MIZU) VATTEN = Stränghet, kyla och lugn är typiska egenskaper. Vatten har en fruktbar kraft men den uppvägs av alltför stor självbehärskning. Ett element som lämpar sig för köpmän och artister. Undvik att bli överviktig! Vatten är förknippat med njurarna och öronen. Dess färg är svart. Planeten Merkurius associeras med elementet Vatten.
壬 JIN (mizu-no-e) Vatten med Yang egenskap
癸 KI (mizu-no-to) Vatten med Yin egenskap

In (Yin 陰 or 阴)

— Noun: ① [philosophy] female/passive/negative principle in nature, ② Surname; Bound morpheme: ① the moon, ② shaded orientation, ③ covert; concealed; hidden, ④ vagina, ⑤ penis, ⑥ of the netherworld, ⑦ negative, ⑧ north side of a hill, ⑨ south bank of a river, ⑩ reverse side of a stele, ⑪ in intaglio; Stative verb: ① overcast, ② sinister; treacherous

Yo (Yang 陽 or 阳)

— Bound morpheme: ① [Chinese philosophy] male/active/positive principle in nature, ② the sun, ③ male genitals, ④ in relief, ⑤ open; overt, ⑥ belonging to this world, ⑦ [linguistics] masculine, ⑧ south side of a hill, ⑨ north bank of a river

De jordiska grenarna

Grenarna är tolv stycken vilka associeras med djur i den kinesiska zodiaken som representerar väderstreck, årstider, månader samt klockslag (eller rättare sagt tvåtimmarsperioder). De tolv djuren i 十二支 Jūnishi (den Japanska Zodiaken) är följande.

Vatten Harens år 2023

十二支 Jūnishi (Zodiaken)

 1. 子 SHI (Nezumi) Råtta/Mus Representerar kl. 23:00-00:59. Månaden November. Riktningen Norr.
 2. 丑 CHŪ (Ushi) Oxe Representerar kl. 01:00-02:59. Månaden December. Riktningen Nord-Nord-Öst.
 3. 寅 IN (Tora) Tiger Representerar kl. 03:00-04:59. Månaden Januari. Riktningen Nord-Öst-Öst.
 4. 卯 BŌ (Usagi) Hare/Kanin Representerar kl. 05:00-07:59. Månaden Februari. Riktningen Öst.
 5. 辰 SHIN (Tatsu/Ryū) Drake Representerar kl. 07:00-08:59. Månaden Mars. Riktningen Syd-Öst-Öst.
 6. 巳 SHI (Hebi) Orm Representerar kl. 09:00-10:59. Månaden April. Riktningen Syd-Syd-Öst.
 7. 午 GO (Uma) Häst Representerar kl. 11:00-12:59. Månaden Maj. Riktningen Syd.
 8. 未 BI (Hitsuji) Får Representerar kl. 13:00-14:59. Månaden Juni. Riktningen Syd-Syd-Väst
 9. 申 SHIN (Saru) Apa Representerar kl. 15:00-16:59. Månaden Juli. Riktningen Syd-Väst-Väst.
 10. 酉 YŪ (Tori) Tupp Representerar kl. 17:00-18:59. Månaden Augusti. Riktningen Väst.
 11. 戌 JUTSU (Inu) Hund Representerar kl. 19:00-20:59. Månaden September. Riktningen Nord-Väst-Väst.
 12. 亥 GAI (Inoshishi) Vildsvin/Gris Representerar kl. 21:00-22:59. Månaden Oktober. Riktningen Nord-Nord-Väst.

De mänskliga rötterna

När jag såg att det fanns “Himmelska stammar” och “Jordiska grenar” tänkte jag att det måste också finnas “Mänskliga blad eller kanske rötter” för att det ska bli ett Ten-Chi-Jin. Jag sökte och hittade inget speciellt men tänkte att det måste ha nånting med stjärnorna att göra.

Japansk astrologi består av 3 delar; läran om himlen, läran om jorden och läran om människan.

 • 天 TEN (Jikkan – De himmelska stammarna)
 • 地 CHI (Junishi – De jordiska grenarna)
 • 人 JIN (Nijūhasshuku – “De mänskliga rötterna”)

二十八宿 = Nijūhasshuku (Månens 28 bostäder)

Till skillnad från den västerländska zodiaken bestämmer månen vilken konstellation som är aktiv och inte solen. Från den Indiska traditionen finns det 27-28 konstellationer som månen passerar framför varje månad, och varje konstellation associeras med en eller flera gudomar.

Läran fördes vidare till Kina och därefter till Japan, exakt vilka gudomar i varje konstellation skiljer sig mellan olika sekter och tidsperioder.

Under Heian perioden (794-1185) kombinerades zodiac läran med en dyrkan av 北斗七星 Hokuto Shichisei de sju stjärnorna i Ursa Major (Karlavagnen), vilka kontrollerade människans öde genom 本命星 Honmyōshō, sin personliga födelsestjärna. Till höger och nedan ser vi de sju gudomarna.

北斗七星 Hokuto Shichisei (Karlavagnen)

 1. 貪狼星 Donrō-shō som representerar Råttan i Zodiaken.
 2. 巨門星 Komon-shō som representerar Oxen och Grisen i Zodiaken.
 3. 禄存星 Rokuzon-shō som representerar Tigern och Hunden i Zodiaken.
 4. 文曲星 Mongoku-shō som representerar Haren och Tuppen i Zodiaken.
 5. 廉貞星 Renchō-shō som representerar Draken och Apan i Zodiaken.
 6. 武曲星 Mugoku-shō som representerar Ormen och Fåret i Zodiaken.
 7. 破軍星 Hagun-shō som representerar Hästen i Zodiaken.

妙見 Myōken (Polstjärnan)

Om man drar en linje från Komon-shō genom Donrō-sho så kommer man till 妙見 Myōken (himlens ögon, den som ser allt), vi kallar den Polstjärnan. Dyrkan av Polstjärnan är dokumenterad från år 785.

Tillsammans med Karlavagnen är det en synkretisk blandning av Buddhism, Taoism, Onmyōdō (Yin/Yang spådom) och lokala gudakulter, men den blev speciellt viktig inom esoterisk buddhism från Heian perioden (794-1185).

陰陽道 Onmyōdō (Yin/Yang vägen)

Det binära Yin/Yang systemet är nästan lika gammalt som Kina i sig självt. Förvandlingarnas bok 易經 I Ching kan härledas till år 1000–750 f.Kr. och är representerad av 64 stycken hexagram bestående av sex stycken hela linjer, eller brutna linjer.

Man ställer en fråga till oraklet, sedan kastar man t.ex ett mynt tre gånger, eller tre mynt samtidigt. Majoriteten av träffar bestämmer om det ska vara en obruten eller en bruten linje. Man gör detta sex gånger så får man fram ett hexagram och kan slå upp hexagramet i boken och tolka svaret.

Reflektioner

Syftet med denna artikel var att skriva några ord om den Japanska Zodiaken och få fram ett horoskop för nästa år. Jag insåg ganska snabbt när jag forskade att det är inte så enkelt, systemet är betydligt mer komplicerat och omfattande än jag först trodde.

Ju mer jag forskade och skrev, desto mer hittade jag. Det lilla jag fick fram ovan kan väl jämföras med ett horoskop från en veckotidning, extremt generellt och stämmer delvis på de flesta men säger väldigt lite.

Att bli en 陰陽人 Onmyōjin som kan spå, förutse och läsa av människor som en öppen bok handlar nog mer om magkänsla och erfarenhet än att läsa böcker. Hatsumi Sōke var en sådan person, han kunde läsa av situationer och människor utan att anstränga sig. För honom var det naturligt, för oss var det mystiskt. Jag upplevde det själv ett flertal gånger att han besvarade frågan innan jag ens ställt den.

Min första Japan-resa

Min första träning med Hatsumi Sōke i Japan 1990 pratade han i 5-10 minuter innan påhälsningen inför alla, och det kändes som att han pratade direkt till mig även fast jag inte förstod allt (genom översättaren), min träningskompis sade sedan “vad fan pratade han om?”.

Men det var ord jag verkligen behövde höra, det har tagit mig många år att förstå vad som hände. Jag tror inte att han visste varför han sade det han sade, eller till vem det var riktat, han sade förmodligen bara saker han kände var viktiga att säga just då utan tanke.

Jag är enormt tacksam för det uppmuntrande samtalet från Hatsumi Sōke och det förändrade mitt liv på riktigt. Jag är också tacksam att jag förstod det han sade är viktigt för mig personligen. Jag höll med min kompis när han sade “vad pratade han om”, men nånstans djupt inom mig kände jag att det är ju mig han pratar till. Jag kan fortfarande känna det han pratade om utan att komma ihåg vad han sade, det är mer en känsla än ord.

Den osynliga träningen

Jag tror att olika kategorier av människor som upplevt nånting fantastiskt ofta “ordbajsar” ut en massa saker för att “skryta” och föda sitt eget ego, andra försöker använda intellektet för att förklara. Vi som tränat med Hatsumi Sōke en längre tid har förstått att det sällan hade nånting att göra med logik, det var ofta någonting oförklarligt nästan magiskt och övernaturligt.

Hatsumi Sōke bad ofta folk som blivit utsatta för hans tekniker att förklara för alla vad som hände. Ibland förstod jag hur jag hade blivit lurad, ibland tog det lång tid att processa (jag har fortfarande ingen förklaring på vad som hände på en del saker han gjorde mot mig). Ibland var det ingenting att förstå utan att det bara var en obeskrivlig smärta som släppte när han släppte trycket, och sedan var kroppen i chock några minuter.

De flesta vill ha enkla lösningar och följa instruktioner för att också bli en mästare. När det i verkligheten enbart handlar om att tålmodigt träna, träna och träna. Med träningen utvecklas också de “osynliga egenskaperna” om man är öppen för det.

Vill du veta mer om Jikkan, Junishi etc så rekommenderar jag denna websida som är sprängfylld med intressanta artiklar om Japansk mytologi och religioner.
https://www.onmarkproductions.com/html/12-zodiac.shtml

Lämna ett svar